Om studien

Denne studien vil se nærmere på hvordan ulike parforhold utvikler seg og endres over tid. Deltakelse innebærer å fylle ut et spørreskjema. Etter dette kan du velge om du vil være med i oppfølgingsundersøkelser.

SAME-SEX BLISS?

Same-Sex (likekjønnet) fordi studien i all hovedsak fokuserer på personer som er, eller har vært, i likekjønnede parforhold. Når det er sagt, trenger vi også deltagere som er i tokjønnede forhold. Hvis du kun har hatt partner av motsatt kjønn er du fortsatt velkommen til å svare på dette spørreskjemaet.

Bliss (salighet, lykke) fordi vi i all hovedsak ønsker å se nærmere på positive aspekter ved et forhold – som støtte, kommunikasjon og intimitet.

HVEM KAN DELTA?

Studien tar utgangspunkt i forhold bestående av to personer. I tillegg må du være 18 år eller eldre for å ta spørreundersøkelsen. Ellers kan alle delta – uavhengig av sivilstatus og seksuell orientering. 

FORSKERNE:


Maiken Arnesen er masterstudent i Kultur- og samfunnspsykologi ved Universitetet i Oslo. Maikens interessefelt er tilfredshet med parforhold, særlig i likekjønnede forhold. Hun er en del av Culture, Society & Behavior Research Lab.

Jonas R. Kunst er Professor i Kultur- og samfunnspsykologi ved Universitetet i Oslo. Han leder Culture, Society & Behavior Research Lab og er for øyeblikket veileder ved studien «Same Sex Bliss».

Carla Moleiro er Professor ved ISCTE – University Institute of Lisbon, Institutt for Sosial- og Organisasjonspsykologi. Hun har en PhD i klinisk psykologi og er for øyeblikket biveileder ved studien «Same Sex Bliss».