SAME-SEX BLISS

SAME-SEX BLISS

SAME-SEX BLISS

Hvordan fungerer forholdet ditt?

'Same-Sex Bliss' er en longitudinell studie. Den vil se nærmere på hvordan parforhold utvikles og endres over tid. Vårt hovedfokus er likekjønnede par, men vi trenger også deltakere i tokjønnede forhold.

'Same-Sex Bliss' er en longitudinell studie. Den vil se nærmere på hvordan parforhold utvikles og endres over tid. Vårt hovedfokus er likekjønnede par, men vi trenger også deltakere i tokjønnede forhold.

'Same-Sex Bliss' er en longitudinell studie. Den vil se nærmere på hvordan parforhold utvikles og endres over tid. Vårt hovedfokus er likekjønnede par, men vi trenger også deltakere i tokjønnede forhold.

Slider