Delta

Vi setter stor pris på at du vil ta del i denne studien! Dine svar kan være et viktig bidrag i forståelsen av parforhold. For å delta må du ta et spørreskjema. Når du åpner linken nedenfor vil du få mer informasjon om spørreskjemaet. Det er forøvrig noen ting som kan være verdt å merke seg før du begynner:

STUDIEN:

  1. Deltakelse innebærer å fylle ut et spørreskjema. Etter dette kan du velge om du vil være med i oppfølgingsundersøkelser.
  2. Spørreskjemaet tar 10-25 minutter å fullføre avhengig av hvilke svar du gir.
  3. Studien inneholder personlige spørsmål om blant annet kjærlighetsliv, seksuell erfaring også videre.
  4. Ved slutten av skjemaet vil vi spørre om epostadressen din. Dette er frivillig, du trenger ikke oppgi eposten din for å fullføre spørreskjemaet.

DATALAGRING:

  1. All data vil lagres ved hjelp av Tjenester for Sensitive Data (TSD). TSD er utviklet av Universitetet i Oslo for å tilby en trygg lagringsplattform av sensitive forskningsdata i overensstemmelse med lovens strenge krav til personvern og sikkerhet.
  2. For å verne om ditt privatliv, vil alle svar lagres kryptert.
  3. Epostadressen din vil ikke kunne kobles til dine svar. Ved oppfølgingsundersøkelser vil epostadresser lagres separat fra svar på spørreskjema.